Wat doet een restauratief tandarts?

Een restauratief tandarts is een gedifferentieerd tandarts. Het vakgebied betreft de diagnostiek, behandelingsplanning en behandeling van multifactoriële problemen binnen het kauwstelsel. De restauratief tandarts heeft voldoende kennis van andere differentiaties om een behandeling adequaat te coördineren.

Wanneer verwijzen naar een restauratief tandarts?

Voor een optimale praktijkvoering maakt u, als tandarts, gebruik van expertise uit gedifferentieerde vakgebieden zoals endodontologie, parodontologie, implantologie, gnathologie, orthodontie enz.

Bij complexe of uitgebreide casuïstiek is het vaak lastig om voldoende overzicht te krijgen en een juiste planning op te stellen. De restauratief tandarts kan u helpen bij het vaststellen en uitvoeren van een optimaal zorgplan.

De zorgtaak van de restauratief tandarts is de coördinatie, begeleiding en uitvoering van hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.

Waar vindt u een restauratief tandarts?

Interesse in de opleiding tot restauratief tandarts?

Bekijk het Handboek Restauratief Tandarts
Hierin vindt u de belangrijkste uitgangspunten van de opleiding.

Meer informatie? E-mail: info@nvvrt.com