De doelstellingen van de NVVRT

Bevordering van de restauratieve tandheelkunde in Nederland en België
De NVVRT is een wetenschappelijke vereniging die zich ten doel stelt de restauratieve tandheelkunde in Nederland en België te bevorderen. De gespecialiseerde restauratieve tandheelkunde is een belangrijk facet in de groei van het totale vakgebied. In congressen, klinische avonden (‘Restauratiefjes’) en de NVVRT Academy vertaalt de NVVRT de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit vakgebied naar de dagelijkse praktische uitvoering.
 
Integratie van de werkzaamheden van de tandtechnicus en de tandarts
Een tweede pijler onder de vereniging is de tandtechniek. Door de integratie van de werkzaamheden van de tandtechnicus en de tandarts wil de vereniging extra nadruk leggen op het belang van de tandtechniek in de zorgverlening. Teamwerk met de tandtechnicus is noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen. Doordat tandtechnici in alle geledingen van de vereniging betrokken zijn, komt deze samenwerking binnen de NVVRT goed tot zijn recht.
 
Spreekbuis in landelijke overlegorganen
De NVVRT fungeert, namens de restauratieve tandheelkunde, nadrukkelijk als gesprekspartner in diverse landelijke overlegorganen van bijv. de KNMT en de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA).
 
Groei van het ledenaantal
Om de doelstellingen van de vereniging optimaal na te streven, is brede steun vanuit de tandartsen en tandtechnici noodzakelijk. Daarom hebben we zoveel mogelijk leden nodig. Deze site is dan ook een oproep aan u om lid te worden van onze vereniging (en vakgenoten op onze vereniging attent te maken) en daarmee de restauratieve tandheelkunde een belangrijk en goed ontwikkeld vakgebied te laten zijn en blijven.