Het Consilium van de opleiding tot Restauratief Tandarts.

Het Consilium Restauratieve Tandheelkunde is een commissie ingesteld bij besluit door de Algemene Ledenvergadering van de NVVRT d.d. 17 Januari 2014.

Het Consilium Restauratieve Tandheelkunde is o.a. belast met het treffen van voorzieningen, toekennen van kwalificaties en verlenen van erkenning tot restauratief tandarts. Lees de volledige omschrijving in het reglement voor het Consilium Restauratieve Tandheelkunde.

Het Consilium bestaat uit de volgende personen:

– B. Derksen, voorzitter
– R.R.R. Altman, lid,
– K.H. Phoa, lid
– S.P.H.W. Keizer, lid
– Dr. W. Fokkinga, lid

De taken van het Consilium:

  1. toetsen, erkennen en registreren van tandartsen, werkzaam in het vakgebied van de Restauratieve Tandheelkunde, die te kennen geven voor de kwalificatie restauratief tandarts in aanmerking te willen komen;
  2. bewaken, in overleg met het bestuur van de NVVRT, van de criteria waaraan een restauratief tandarts moet voldoen;
  3. verrichten van de toetsingen van de patiënten behandeling en de nascholing zoals omschreven in het reglement Restauratief Tandarts gedurende de kwalificatietermijn;
  4. verlengen van de geldigheidsduur van een erkenning op grond van de resultaten van genoemde toetsingen;
  5. evalueren en aansturen van de opleidingen en de daarbij betrokken instellingen tot Restauratief Tandarts in overleg met het bestuur van de NVVRT en de opleider.