Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de NVVRT, oa. over de jaarcijfers 2020 vond digitaal plaats op donderdag 16 juni 2021 om 20.00 uur in 
Hieronder treft u de relevante vergaderstukken aan die in die bewuste vergadering aan de orde zijn geweest..