De NVVRT heeft zich tot doel gesteld het werkterrein van de Restauratieve Tandheelkunde in de breedste zin des woords te belichten.

Naast de al bekende activiteiten als congressen en Restauratiefjes is de NVVRT gestart met een opleiding die moet leiden tot een gedifferentieerd tandarts.
Handboek Restauratief Tandarts

De opleiding tot restauratief tandarts zal geschieden in private instellingen, die door de NVVRT zijn gecertificeerd. Bij de opleidingen zal ook gebruik worden gemaakt van de kennis binnen de Nederlandse en Vlaamse universiteiten.

Om de opleiding van een goede structuur te voorzien heeft de NVVRT de volgende structuren in het leven geroepen:
  • Het consilium Restauratieve Tandheelkunde
  • Het reglement Restauratief Tandarts
  • De beschrijving van de opleiding Restauratief Tandarts
  • De opleidingscommissie Restauratief Tandarts

Om aansluiting te krijgen in Europees verband zal de NVVRT de kwalitatieve toetsing van de deskundigheid van de Restauratief Tandarts doen in samenwerking met de European Prosthodontic Association (EPA).
Tevens heeft de NVVRT de herregistratie-eisen vastgelegd om degene, die nu reeds gekwalificeerd zijn, te beoordelen. Dit is vastgelegd de herregistratielijst (zie hieronder voor het bijgevoegde document).

De tandartsen, die de opleiding willen volgen kunnen dit aangeven bij het NVVRT-bestuur (info@nvvrt.com) zodat de route voor de opleiding wordt vastgesteld.

Het geheel van alle betrokken structuren bij de opleiding worden ondergebracht in de NVVRT Academy.

Voor het Reglement Restauratief Tandarts zie onderstaand document: