Voorwaarden en Regelingen

Binnen het functioneren van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT), waaronder de congressen en evenementen, zijn de volgende voorwaarden en regelingen van kracht.