De restauratief tandarts is een gedifferentieerd tandarts

De differentiatie tot restauratief tandarts volgt op de universitaire tandheelkundige opleiding. Bent u tandarts dan voldoet u aan de ingangseis voor de opleiding tot restauratief tandarts.
Het vakgebied van de restauratief tandarts betreft:

  • Diagnostiek
  • Behandelingsplanning
  • Behandeling van multifactoriële aandoeningen binnen het kauwstelsel

De zorgtaak van een restauratief tandarts is de coördinatie, begeleiding en uitvoering van hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.

Structuur van de opleiding:

De opleiding tot restauratief tandarts is o.a. te volgen bij private instellingen, gecertificeerd door de NVVRT. (lijst met gecertificeerde opleidingsinstituten toevoegen) De opleiding wordt wetenschappelijk ondersteund door de Nederlandse en Vlaamse universiteiten

De opleiding van de NVVRT is als volgt ingekaderd:

De NVVRT toetst de deskundigheid van de restauratief tandarts in samenwerking met de European Prosthodontic Association (EPA).

Bent u tandarts en heeft u interesse in de opleiding tot restauratief tandarts? Neem dan contact op met het NVVRT-bestuur, zij helpen u graag de juiste route te bewandelen.