De restauratief tandarts is een gedifferentieerd tandarts

De differentiatie tot restauratief tandarts volgt op de universitaire tandheelkundige opleiding. Bent u tandarts dan voldoet u aan de ingangseis voor de opleiding tot restauratief tandarts.
Het vakgebied van de restauratief tandarts betreft:

  • Diagnostiek
  • Behandelingsplanning
  • Behandeling van multifactoriële aandoeningen binnen het kauwstelsel

De zorgtaak van een restauratief tandarts is de coördinatie, begeleiding en uitvoering van hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.

Structuur van de opleiding:

Bent u tandarts en heeft u interesse in de opleiding tot restauratief tandarts? Neem dan contact op met het NVVRT-bestuur, zij helpen u graag de juiste route te bewandelen.

Handboek Restauratief Tandarts
De NVVRT heeft getracht alle ins en outs omtrent de Restauratief Tandarts in een handboek te verwerken. Bijgaand hiervan het resultaat. Heeft u nog vragen of aanvullingen, mail dan naar info@nvvrt.com. Handboek Restauratief Tandarts

Verder treft u hier nog een stroomschema en een tijdslijn aan van de opleiding tot Restauratief Tandarts. Omdat de opleiding voor elke deelnemer persoonlijk wordt ingevuld moet dit schema als ‘indicatief’ worden beschouwd. opleiding RT stroomschema en tijdslijn

Casustemplate
Bijgaand een template om op gestructureerde wijze uw casussen vast te leggen. Casussen om te komen tot erkenning van Restauratief Tandarts of ten behoeve van de herregistratie van de reeds erkende RT-er.
Het document is een leidraad. U kunt het één op één gebruiken, maar ook op eigen wijze interpreteren. De foto’s moeten gecomprimeerd worden en de casus moet ingediend worden als PDF.
 
Herregistratie
Eens per vijf jaar dient de erkend Restauratief Tandarts zich te herregistreren. In bijgaande tabel zijn de criteria omtrent deze herregistratie vermeld. Herregistratie Restauratief Tandarts