Erkenning EPA prosthodontist

De EPA is in 1976 opgericht om de communicatie betreffende prothetische en restauratieve tandheelkunde in Europa te kunnen bevorderen en om in een Europese erkenning te kunnen voorzien.

In oktober 2009 heeft de EPA een erkenning voor het specialisme Prothetische en Restauratieve Tandheelkunde in het leven geroepen. Dit betekent, dat alle NVVRT-leden hun aanvraag om hiervoor erkend te worden bij de EPA kunnen indienen.

Wanneer u daarvoor in aanmerking denkt te komen kunt u een aanvraag doen bij de EPA voor erkenning als specialist Prothetische en Restauratieve Tandheelkunde.

Wilt u voor deze erkenning in aanmerking komen, kijk dan op www.epadental.org/prosthodontic-specialisation-europe

Heeft u nog meer vragen, neem dan contact op met de secretaris van de EPA Prosthodontic Specialisation Committee, mariobresciano@me.com