De opleidingscommissie voor de opleiding tot Restauratief Tandarts.

Voor de opleiding tot restauratief tandarts is door het bestuur van de NVVRT de volgende opleidingscommissie aangesteld:

– A.C.L. van Daelen, voorzitter
– A.M. Grobbink
– A.W.J. van Pelt
– P. Thoolen
– M. Hover

De commissie stelt het opleidingsplan op voor de opleiding tot restauratief tandarts. 
Dit opleidingsplan combineert de modules van de verschillende vakgebieden.

De modules bestaan uit:

 • Onderzoek
 • Diagnose en differentiaal diagnose
 • Behandelingsstrategie
 • Behandelingsbegeleiding en communicatie
 • Materiaal en methoden
 • Uitvoering van de zorg
 • Verwijzen van niet uitgevoerde zorg
 • Evaluatie van eigen handelen.

De verschillende vakgebieden zijn:

 • Fixed en removable prosthodontics
 • Restorative dentistry
 • Implantology
 • Periodontics
 • Endodontics
 • Orthodontics
 • Biomaterials

Klik voor meer informatie over de opleidingscommissie:
De opleidingscommissie Restauratief Tandarts