Het bestuur van de NVVRT heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en stuurt het secretariaat aan.

In het bestuur zitten 5 restauratief tandartsen. Het bestuur wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering benoemd. De benoemingstermijn is 6 jaar en de bestuursleden zijn voor eenzelfde periode herkiesbaar.

De samenstelling van het huidige bestuur:

Het bestuur van de NVVRT heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en stuurt het secretariaat aan.

In het bestuur zitten 5 restauratief tandartsen. Het bestuur wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering benoemd. De benoemingstermijn is 6 jaar en de bestuursleden zijn voor eenzelfde periode herkiesbaar.

De samenstelling van het huidige bestuur:

Drs. R.S. (Rolf) van Mierlo
Voorzitter

Drs. R. (Renée) Kooij
Penningmeester

Drs. P.J.J. (Paul) Heijnen
Bestuurssecretaris

Drs. A.G. (Arlies) Nieuwenhuijse
Vice-voorzitter

Drs. A. (Anthony) Nguyen
Bestuurslid

Drs. R.C.W. (Riemer) Vochteloo
Bestuurslid

E. (Erik) Mentink
Bestuurslid

S. (Sietske) van der Veen
Verenigingssecretaris (geen bestuurslid)

Ereleden

De heer Dr. J.H.N. Pameijer

De heer Dr. P. van der Kuij (†)

De heer Dr. A. Zonnenberg

De heer A.W.J. van Pelt

De heer R.R.R. Altman

De heer K.H. Phoa

De heer H.B. Derksen

De heer J. Peeters