Het bestuur van de NVVRT heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en stuurt het secretariaat aan.

In het bestuur zitten 5 restauratief tandartsen. Het bestuur wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering benoemd. De benoemingstermijn is 6 jaar en de bestuursleden zijn voor eenzelfde periode herkiesbaar.

De samenstelling van het huidige bestuur:

Drs. R.S. (Rolf) van Mierlo
Voorzitter

Drs. R. (Renée) Kooij
Penningmeester

Drs. J.F.W. (Josine) van Zadelhoff
Bestuurslid

Drs. H.F.J. (Michiel) Lieshout
Bestuurslid

Drs. R.J.H. (Rolf) Meijer
Bestuurslid

E. (Erik) Mentink
Bestuurslid

J.P. (Paul) Burger
Verenigingssecretaris (geen bestuurslid)

Ereleden

De heer Dr. J.H.N. Pameijer

De heer Dr. P. van der Kuij (†)

De heer Dr. A. Zonnenberg

De heer A.W.J. van Pelt

De heer R.R.R. Altman

De heer K.H. Phoa