De activiteiten van de NVVRT

De NVVRT streeft naar een hoge activiteitsgraad. Zij wil zichtbaar zijn in het vakgebied om op die manier de restauratieve tandheelkunde nadrukkelijk op het netvlies van de ‘branche’ te krijgen. Hieronder een overzicht met de belangrijkste activiteiten:

  • Congressen: jaarlijks, meestal op de derde vrijdag van januari organiseert de NVVRT haar ‘eigen’ congres. Verder wordt door het jaar heen nog wel eens samen met een andere wetenschappelijke vereniging een congres georganiseerd. Voor meer informatie: zie Evenementen 
  • Klinische avonden: vier keer per jaar houdt de NVVRT op een centrale lokatie in het land een klinische avond (Restauratiefje). Een toonaangevende spreker geeft in een twee uur durende lezing zijn visie op een actueel dentaal onderwerp. Voor meer informatie: zie Evenementen
  • Opleidingen: de NVVRT heeft goede contacten met de universiteiten in Nederland en België. Op dit moment heeft de NVVRT, in samenspraak met een aantal hoogleraren, een opleiding tot Tandarts Restauratieve Tandheelkunde. Voor meer informatie: zie NVVRT Academy
  • Gesprekspartner: de NVVRT is in toenemende mate een belangrijke gesprekspartner in landelijke overlegorganen over voorwaarden en tariefstructuren.