De erkende Restauratief Tandartsen

In haar vergaderingen van 15 december 2014 en 13 januari 2015 heeft het bestuur van de Nederlands Vlaamse Verenigingen de onderstaande tandartsen erkend als Restauratief Tandarts. 
Een tiental tandartsen(*) waren inmiddels door de EPA erkend als European Specialist in Prosthodontics en werden uit dien hoofde ook erkend als Restauratief Tandarts.