Het bestuur van de NVVRT

Het bestuur van de NVVRT bestaat uit een dagelijks bestuur van 5 leden. Alle leden zijn/worden rechtstreeks door de algemene ledenvergadering benoemd. De zittingsduur van de bestuursleden is maximaal zes jaar en de bestuursleden zijn herkiesbaar voor een zelfde periode.

Op dit moment zijn de volgende bestuursleden actief:

 J. (Joris) J. Peeters  Voorzitter
 K.H. (Kees) Pameijer  Penningmeester
 J.W. (Josine) van Zadelhoff  Bestuurslid
 E. (Erik) Mentink  Bestuurslid
 Dr. S. (Sjoerd) Smeekens  Bestuurslid
 H.F.J. (Michiel) Lieshout  Bestuurslid 
 R.J.H. (Rolf) Meijer  Bestuurslid
   
 J.P. (Paul) Burger (geen bestuurslid)  Verenigingssecretaris