Restauratiefje 12 oktober 2022

De Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) nodigt je van harte voor het Restauratiefje met Hans van Pelt en Phillip van Rijn op woensdag 12 oktober.  De titel van de lezing van Hans is FIXED: De verkorte tandboog en van Phillip Removable: Modulair schaken met elementen.

De kosten bedragen voor NVVRT leden € 80,– en voor niet-NVVRT-leden € 95,–. De locatie is Hotel van der Valk in Utrecht. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Aanmelding kan via info@nvvrt.com (naam, woonplaats en bignummer), waarna wij de inschrijving per mail zullen bevestigen. Wij zien je inschrijving graag tegemoet.

Hartelijke groeten,
Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

 

 

Dr. Hans van Pelt

FIXED: De verkorte tandboog
Het concept van de verkorte tandboog past binnen een levensloopbestendig behandelfilosofie bij de behandeling van vitale ouderen. Dit concept is om een aantal redenen aantrekkelijk: complete tandbogen zijn niet noodzakelijk voor occlusale en mandibulaire stabiliteit, herstel van ernstig aangetaste molaren is kostbaar en kan complex zijn waardoor de kans op mislukkingen groter is. Voor ouderen met een nauwelijks gerestaureerde dentitie kan zo langdurig een functionele dentitie gerealiseerd worden. Het concept wordt sinds 2000 door de WHO uitgedragen en blijkt wereldwijd door een groot aantal tandartsen geaccepteerd te zijn. Ouderen lijken echter steeds vaker de voorkeur te geven aan een vaste voorziening boven een uitneembare. Er zal dus rekening moeten worden gehouden met de wens van patiënten die sterk kunnen variëren. Over de beschermende rol van occlusie-concepten en met name frontgeleiding en disclusie bij het verkorte tandboogconcept op lange termijn is niet veel bekend. Bij kwetsbare ouderen met veel grote directe restauraties is het concept niet aan te bevelen. Het patiëntgebonden risico en het tandstructuur gebonden risico is te groot. Het aloude adagium ‘KISS: Keep It Simple and Safe’ is voor deze groep van groot belang.

 

Hans van Pelt studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1972-1978. Van 1978-1985 werkzaam op de afdeling Prothetische Tandheelkunde. Algemene praktijk in 1984 en van 1991 – 2011 verbonden aan het Martiniziekenhuis in Groningen voor prothetische en restauratieve behandelingen in samenwerking met de afdeling MKA. Sinds 2000 iweer verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorg van het UMC Groningen (onderwijs in “Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde”). Mede-oprichter in 2011 van de eerste verwijspraktijk voor Prothetiek Restauratieve tandheelkunde en Orthodontie (PRO) die is opgegaan in een multidisciplinaire verwijspraktijk Proclin in Rotterdam (ENDO, PARO en PRO) en heeft daar tot april 2021 gewerkt. Mede-oprichter (in 1998) van de NVvRT. Erkend door EPA (2010) als Prosthodontist en in 2015 erkend als Restauratief Tandarts. Lid OpleidingsCie van de NVvRT en Specialist Committee van de EPA Docent ACTA Quality Practice (1989-2014) en voor het NiVVT in België. Hoofdredacteur van het vaktijdschrift Tandartspraktijk (2013-2021)

 

Phillip van Rijn

Removable: Modulair schaken met elementen.
Door de vergrijzing van de bevolking en de belangstelling voor ‘healthy ageing’ zie je dat men op oudere leeftijd vaak nog eigen elementen heeft, maar is een ‘FIXED oplossing’ niet altijd meer de juiste optie, omdat het minder levensloopbestendig is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een ‘pre-edentate situatie’ nog kunnen blijven vertrouwen op hun eigen elementen, kauwfunctie behouden blijft, omdat er houvast is voor een ‘REMOVABLE oplossing’? Wanneer kies je voor afbouw en wanneer ga je toch voor behoud?

Phillip van Rijn studeerde af in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien is hij werkzaam in meerdere algemene praktijken, Centrum Bijzondere Implantologie van het Tjongerschans Heerenveen, en is verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. Hij verdiept zich hier in de restauratieve tandheelkunde en bekwaamt zich verder in 3D-technieken.