NVVRT-Scriptieprijs 2019

De Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde vindt de jaarlijkse uitreiking van de NVVRT-Scriptieprijs een belangrijk moment binnen de vereniging. De prijs is voor studenten Tandheelkunde die hun studie in het afgelopen jaar hebben afgerond met een Masterscriptie op het gebied van de Restauratieve Tandheelkunde. Deze studenten zijn de wetenschappers in de “dop” waarop de vereniging zijn wetenschapsgebied voor de toekomst veilig moet stellen.
Het niveau van de scripties is bijzonder hoog en alle ingeleverde werkstukken zijn gebaseerd op eigen onderzoek. Naast uitgebreid literatuuronderzoek zijn bij de scripties vooral de wetenschappelijke ideeën verrassend goed uitgevoerd. Het was voor het Consilium Restauratieve Tandheelkunde dan ook een moeilijke taak om te beoordelen wie de beste scriptie heeft geschreven, want ze waren allemaal bijzonder goed. De discussies over het oordeel waren uitgebreid en intensief. Helaas kan er maar één de winnaar zijn en daarom is uiteindelijk unaniem besloten om voor de NVVRT Scriptieprijs 2019 voor te dragen: Florentijn R.P. Mallant.

De titel van de scriptie van Florentijn is: ‘Beetverhoging middels CAD/CAM indirecte composiet restauraties’. Het onderzoek gaat over de beetverhoging met indirect hybride composiet om pathologische gebitsslijtage volledig digitaal te behandelen.Het is klinisch onderzoek en het is voortreffelijk uitgevoerd. Het is een belangrijke bijdrage aan het vakgebied van de Restauratieve Tandheelkunde en volledig op de “praktische” tandheelkunde gericht.
Masterscriptie FRP Mallant.pdf

Florentijn mag op kosten van de NVVRT het EPA-congres 2019 bezoeken en wordt in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie van zijn scriptie te geven aan de congresdeelnemers.

Florentijn, van harte gefeliciteerd!

Bij een scriptie is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleiders. Het begeleiden van onderzoek door jonge aanstaande collegae is een intensieve en tijdrovende taak. De vereniging wil de begeleiders van de scripties complimenteren met hun geweldige inzet, enthousiasme en kennis. Door deze scripties wordt het wetenschapsgebied van de Restauratieve Tandheelkunde steeds beter ondersteund en uitgebreid.

De begeleider van de scriptie van Florentijn is collega Dr. B.A.C. Lomans, tandartsonderzoeker bij het Radboud UMC. Van harte gefeliciteerd dat de scriptie van Florentijn de prijs heeft gewonnen.
De vereniging spreekt ook haar dank uit voor de andere scriptiebegeleiders, de collegae: Dr. Cees Kreulen van het Radboud UMC, Dr. Marco Gresnigt van het UMCG en prof. Dr. Joke Duyck van de KU Leuven.

Het bestuur van de NVVRT heeft vervolgens de voordracht van het Consilium Restauratieve Tandheelkunde bekrachtigd en daarmee Florentijn tot winnaar uitgeroepen van de scriptieprijs van de NVVRT 2019.

Dr. Piet van der Kuij, voorzitter Consilium Restauratief Tandarts