NVVRT-Scriptieprijs 2017
 
Iris van den Heijkant is met haar masterscriptie "Influence of preparation design and restorative material on fracture strength and failure type of direct and indirect restored maxillary premolars” winnares geworden van de NVVRT Scriptieprijs 2017. De ingeleverde scripties voor de NVVRT Scriptieprijs 2017 waren dit jaar, wederom, van een zeer hoog niveau zijn en dit maakte de keuze bijzonder lastig.   Afbeelding invoegen
De jury, het Consilium van de Opleiding tot Restauratief Tandarts, oordeelde als volgt: De master scriptie van Iris van den Heijkant gaat over restauraties die in de praktijk veel worden gemaakt. In de scriptie wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen die preparatie diepten hebben op het resultaat. Ook het belang van een knobbeloverkapping wordt goed uitgewerkt. De scriptie heeft de prijs gewonnen omdat het een zeer relevante vraagstelling betreft die heel goed in het onderzoek wordt uitgewerkt en het wetenschapsgebied van de restauratieve tandheelkunde een extra dimensie geeft. De methodiek is bovendien goed uitgevoerd en prettig leesbaar gepresenteerd. De uitvoering van de scriptie is heel professioneel gedaan met mooie fotografie. De conclusies zijn uitstekend weergegeven en de discussie geeft een goed inzicht in de problematiek. 

De keuze van deze scriptie was niet eenvoudig omdat de andere scripties eveneens van een zeer hoog niveau waren en het Consilium Restauratieve Tandheelkunde van de NVVRT heeft hiermee dan ook geworsteld. De keuze van de scriptie van Iris is gedaan vanuit het oogpunt van relevantie voor de Restauratieve Tandheelkunde.
 
Hieronder treft u een samenvatting van de scriptie aan.