NVVRT-Scriptieprijs 2016
In januari 2015 ging de Algemene Leden Vergadering van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde akkoord met de instelling van de jaarlijkse NVVRT-Scriptieprijs. Een prijs voor studenten Tandheelkunde, welke hun studie in het lopende jaar hebben afgerond met een Masterscriptie op het gebied van de Restauratieve Tandheelkunde.
 
Na promotie op de universiteiten van Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Leuven en Gent, ontving de NVVRT in 2016, voor de uiterste inleverdatum, een drietal Masterscripties.
 
Het Consilium voor de Opleiding tot Restauratief Tandarts heeft de scripties beoordeeld en kwamen met de volgende aanbeveling richting het bestuur van de NVVRT:

Het Consilium Restauratief Tandarts heeft in haar vergadering op 22 augustus 2016 de ingezonden scripties beoordeeld. 

De inzendingen kwamen van de volgende deelnemers:
- Hamid Haji Rasoul, Rijksuniversiteit Groningen
  * Degradation of ZrO2 abutments during clinical service
- Nadia van Loo, Radboud Universitaire Medisch Centrum
  * Levensduur van indirecte restauraties (kronen) in de tandheelkundige praktijk
-
Eefke Nijssen, Rijksuniversiteit Groningen
  * Succespercentage van Zirconia etsbruggen na 1 jaar en 2,5 jaar.

Het Consilium hecht eraan uit te spreken dat de scripties van een zeer hoog niveau zijn en de keuze bijzonder lastig. Drie goede scripties bestreken duidelijk het vakgebied van de Restauratieve Tandheelkunde.
Na ampel overleg is unaniem besloten om voor de Scriptieprijs 2016 van de NVVRT voor te dragen: Eefke Nijssen 

Dr. Piet van der Kuij, voorzitter Consilium Restauratief Tandarts
 
Het bestuur van de NVVRT heeft vervolgens de voordracht van het Consilium bekrachtigd en daarmee Eefke Nijssen tot winnaar uitgeroepen.  Eefke mag op kosten van de NVVRT het EPA-congres 2016 of 2017 bezoeken en ter plaatse een korte presentatie van haar scriptie geven aan alle congresdeelnemers.

Eefke, van harte gefeliciteerd!
 
Eefke Nijssen uit Nijmegen is met haar masterscriptie Succespercentage van Zirconia etsbruggen na 1 jaar en 2,5 jaar', op voordracht van het Consilium van de Opleiding tot Restauratief Tandarts, door het bestuur van de NVVRT uitgeroepen tot de winnaar van de NVVRT-Scriptieprijs 2016. Van harte gefeliciteerd!
 
Eefke studeerde van van 2010 tot en met 2016 op de Universiteit in Groningen. Haar begeleider bij deze scriptie was Dr. Hans van Pelt.  

Haar winnende scriptie kunt u hier downloaden: EefkeNijssen_Scriptie.pdf
  Afbeelding invoegen