Register Restauratief Tandartsen

In haar vergaderingen van 15 december 2014 en 13 januari 2015 heeft het bestuur van de Nederlands Vlaamse Verenigingen de onderstaande tandartsen erkend als Restauratief Tandarts. 
Een tiental tandartsen(*) waren inmiddels door de EPA erkend als European Specialist in Prosthodontics en werden uit dien hoofde ook erkend als Restauratief Tandarts. De overige 25 tandartsen hebben gebruik gemaakt van de zg grootvader constructie, zoals beschreven onder Grootvader.

De erkende Restauratief Tandartsen zijn (gevestigd):