De Opleidingscommissie voor de Opleiding tot Restauratief Tandarts

Voor de opleiding tot Restauratief Tandarts is door het bestuur van de NVVRT een opleidingscommissie ingesteld teneinde de opleiding inhoudelijk vorm te geven.

In de Opleidingscommissie hebben de vol-gende personen zitting: 

- B. Derksen, voorzitter
- A.C.L. van Daelen, lid
- A.M. Grobbink, lid
- P. Thoolen, lid
 

Afbeelding invoegen


De Restauratief Tandarts is een gedifferentieerd tandarts. Het vakgebied van de Restauratief Tandarts bouwt dan ook nadrukkelijk voort op de opleiding tot tandarts. De hierin verworven kennis en vaardigheden dienen dan ook als ingangseisen voor de opleiding tot Restauratief Tandarts.
Het vakgebied van de Restauratief Tandarts betreft de diagnostiek, behandelings-planning en behandeling van multifactoriële aandoeningen binnen het kauwstelsel. De Restauratief Tandarts kan het werkgebied van de gedifferentieerde vakgebieden binnen de tandheelkunde implementeren en tot een totaal verzorgingsconcept uitwerken. 

De commissie stelt het opleidingsplan op voor de opleiding tot Restauratief Tandarts. 

Dit opleidingsplan geeft de kandidaat de beschikking over alle faciliteiten om te voldoen aan het reglement Restauratief Tandarts. Dit opleidingsplan omvat de modules van de verschillende vakgebieden en combineert dit tot een opleidingsplan. De modules omvatten de volgende terreinen van het werkgebied van de Restauratief Tandarts:
 • Onderzoek
 • Diagnose en differentiaal diagnose
 • Behandelingsstrategie
 • Behandelingsbegeleiding en communicatie
 • Materiaal en methoden
 • Uitvoering van de zorg
 • Verwijzen van niet uitgevoerde zorg
 • Evaluatie van eigen handelen.
  De bovenstaande modules gelden voor de onderstaande vakgebieden die daarmee worden samengesmeed tot een evenwichtig plan:
  • Fixed en removable prosthodontics
  • Restorative dentistry
  • Implantology
  • Periodontics
  • Endodontics
  • Orthodontics
  • Biomaterials

   Voor een volledige beschrijving van de Opleidingscommissie zie onderstaand document: