De opleiding tot Restauratief Tandarts

Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts op het gebied van de restauratieve tandheel- kunde steeds sterker naar voren. Door de mogelijkheden, de technische en digitale ontwikkelingen van de laatste 30 jaar is het voor de huistandarts niet meer mogelijk de tandheelkunde in de volle omvang naar de "state of the art” uit te oefenen.

 

Afbeelding invoegen

De huistandarts wordt bij de optimale praktijkvoering steeds verder ondersteund door gedifferentieerde vakgebieden zoals endodontologie, parodontologie, implantologie, gnathologie, orthodontie enz,enz.

Deze gedifferentieerde vakgebieden geven binnen de tandheelkunde zoveel extra mogelijkheden om de tandheelkunde op een hoog niveau uit te oefenen dat de huistandarts steeds meer voldoening heeft aan ondersteuning bij de ingewikkelde zorgverlening die met behulp van deze vakgebieden mogelijk is.
Voor de ingewikkelde patiëntenzorg waarbij binnen één patiënten casus sprake is van een multifactoriële problematiek om een optimaal behandelplan te kunnen vaststellen en uitvoeren is voor de huistandarts de mogelijkheid voor adequate ondersteuning nog niet aanwezig. De universitaire centra kunnen deze vorm van steunverlening niet meer in de volle omvang leveren en een nieuwe differentiatie is in opkomst om de zorgverlening optimaal te laten zijn. Deze nieuwe differentiatie is de restauratieve tandheelkunde. De zorgtaak van deze differentiatie is de coördinatie, begeleiding en uitvoering van de "hoogwaardige tandheelkundige zorgverlening” waarbij meerdere differentiaties betrokken zijn.

De NVVRT rekent het tot haar taak om vorm te geven aan een opleiding binnen de mond zorg die tegemoet komt aan de restauratieve tandheelkundige vraagstelling.

Voor een volledige beschrijving van de Opleiding tot Restauratief Tandarts en het Reglement voor de Restauratief Tandarts, zie onderstaande documenten: