Documenten
 
Op deze pagina treft u documenten aan die relevant zijn voor de Opleiding tot Restauratief Tandarts of voor de erkend Restauratief Tandarts.
 
Handboek Restauratief Tandarts
De NVVRT heeft getracht alle ins en outs omtrent de Restauratief Tandarts in een handboek te verwerken. Bijgaand hiervan het resultaat. Heeft u nog vragen of aanvullingen, mail dan naar info@nvvrt.com 
Handboek Restauratief Tandarts.pdf
 
Casustemplate
Bijgaand een template om op gestructureerde wijze uw casussen vast te leggen. Casussen om te komen tot erkenning van Restauratief Tandarts of ten behoeve van de herregistratie van de reeds erkende RT-er.
Het document is slechts een hulpmiddel. U kunt het één op één gebruiken, maar ook op eigen wijze interpreteren.
Casustemplate NVVRT.pptx
 
Herregistratie
Eens per vijf jaar dient de erkend Restauratief Tandarts zich te herregistreren. In bijgaande tabel zijn de criteria omtrent deze herregistratie vermeld. 
Herregistratie Restauratief Tandarts.pdf