Gewoon lidmaatschap van de NVVRT

Personen die beroepshalve betrokken zijn bij de restauratieve tandheelkunde kunnen zich bij de vereniging aanmelden voor het 'gewoon lidmaatschap’. Dit biedt de volgende voordelen:

  • U ontvangt door het jaar heen persoonlijke uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen, congressen, klinische avonden en andere verenigingsbijeenkomsten van de NVVRT
  • U kunt tegen gereduceerd ledentarief aan deze bijeenkomsten deelnemen
  • U ontvangt meerder keren per jaar het e-magazine van de NVVRT

De kosten voor dit lidmaatschap bedragen € 130,--, inclusief een bedrag van € 30,-- uit hoofde van het lidmaatschap van de EPA (zie Lidmaatschap EPA).

Word nu lid van de NVVRT!