Erelidmaatschap van de NVVRT

De NVVRT kent ook het fenomeen van ereleden. Dit zijn leden die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. 

De NVVRT is er trots op om 6 ereleden in haar midden te hebben. Dit zijn op dit moment de heren:
Ransom R.R. Altman
Dr. Hans A.W.J. van Pelt
Dr. Jan.H.N. Pameijer D.M.D
Dr. Piet van der Kuij
Khee Hian Phoa, MFP 
Dr. Aad J.J. Zonnenberg