EPA lidmaatschap 

Per 1 januari 2010 zijn alle ‘gewone’- en ‘ereleden’ van de NVVRT automatisch lid geworden van de European Prosthodontic Association (EPA).

De EPA is in 1976 opgericht om de communicatie betreffende prothetische en restauratieve tandheelkunde in Europa te kunnen bevorderen en om in een Europese erkenning te kunnen voorzien. https://www.epadental.org
Het EPA-lidmaatschap wordt in het ‘gewone-‘en ‘erelidmaatschap’ meegenomen. De kosten bedragen € 30,-- per jaar.

Voor meer informatie over de EPA en de erkenning als specialist Prothetische en Restauratieve Tandheelkunde, klik hier