Bedrijfslidmaatschap van de NVVRT

Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor natuurlijke dan wel rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam zijn in de dentale industrie.

De NVVRT wil graag gebruik maken van de mogelijkheden en kennis nemen van de verantwoordelijkheden van de industrie. Hiermee kan de industrie in een samenwerkingsverband met de NVVRT het vakgebied ontwikkelen en stimuleren. 

Het bedrijfslidmaatschap biedt de volgende voordelen:
  • Het bedrijfslid mag eenmaal per jaar op het hoofdcongres van de NVVRT gratis een stand plaatsen ter promotie van haar producten c.q. diensten
  • Het bedrijfslid mag eenmaal per twee jaar, onder auspiciën van de NVVRT en na toestemming van het NVVRT-bestuur betreffende het programma, een klinische dag of avond ‘sponsoren’
  • In alle communicatieve uitingen van de NVVRT worden de logo’s van de aangesloten bedrijfsleden vermeld
  • Elk bedrijfslid mag één vertegenwoordigend/stemgerechtigd natuurlijk persoon afvaardigen naar de algemene vergadering van de NVVRT

De kosten voor het bedrijfslidmaatschap bedragen € 2.250,00 per jaar. De contributie wordt jaarlijks voorgesteld door het bestuur van de NVVRT, waarna de algemene ledenvergadering de definitieve contributie vaststelt.

Een aanvraag voor het bedrijfslidmaatschap wordt standaard ter toetsing voorgelegd aan het bestuur van de NVVRT. 

Vraag nu het bedrijfslidmaatschap van de NVVRT aan!