Het lidmaatschap van de NVVRT

Een vereniging ontleent zijn bestaansrecht aan het aantal leden. De NVVRT vindt het belangrijk om een groot ledenbestand na te streven
  • om veel activiteiten voor onze leden te kunnen ontplooien
  • omdat we als grote vereniging een belangrijke speler in de branche en een volwaardig gesprekspartner in richtinggevende relevante overlegorganen zijn

De NVVRT onderscheidt de volgende soorten lidmaatschap: het gewoon lidmaatschap, het studentenlidmaatschap, het bedrijfslidmaatschap en het erelidmaatschap.

Elk lidmaatschap kent zijn eigen voorwaarden en uitgangspunten. Deze worden in de diverse subpagina’s besproken.