Restauratiefjes Orthodontie 2019 
 
Het jaar 2019 staat voor de Restauratiefjes in het teken van de orthodontie op restauratief niveau. U kunt zich hier inschrijven. De volgende vier Retauratiefjes staan dit jaar op de planning:

Krista Janssen en Anouk Hoogland | Groei en ontwikkeling van het aangezicht en de dentitie: een samenspel!
Datum:    Donderdag 23 mei
Tijd:        20.00 - 22.00 uur
Locatie:    Van der Valk Breukelen, Stationsweg 91 (naast het station en gelegen aan de A2)
Kosten:    € 80,=

Manfred Leunisse | Orthodontisch ondersteunende restauratieve tandheelkunde
Datum:    Donderdag 13 juni 
Tijd:        20.00 - 22.00 uur
Locatie:    Van der Valk Breukelen, Stationsweg 91 (naast het station en gelegen aan de A2)
Kosten:    € 80,=

Sjoerd Smeekens en Theo Hoppenreijs | Orthognatische chirurgie en orthodontie vanuit reconstructief oogpunt 
Datum:    Dinsdag 10 september
Tijd:        20.00 - 22.00 uur
Locatie:    Van der Valk Breukelen, Stationsweg 91 (naast het station en gelegen aan de A2)
Kosten:    € 80,=
 
 
Krista Janssen en Anouk Hoogland
Groei en ontwikkeling van het aangezicht en de dentitie: een samenspel!
Donderdag 23 mei 2019
 
De rol van de orthodontist in de ontwikkeling van het craniofaciale skelet en de dentitie is die van coach: langs de zijlijn toekijken hoe het gaat, maar daar waar nodig ingrijpen. Er zal tijdens de lezing worden ingegaan op de normale groei en ontwikkeling van het aangezicht en de dentitie, in combinatie met vorm en functie. Tevens zal stil worden gestaan bij afwijkingen in deze groei en ontwikkeling en de gevolgen hiervan voor de occlusie, articulatie en de functie. In de lezing van Anouk Hoogland zal de functie van de tong en weke delen worden uitgediept.
  
De behandelplanning bij verschillende skelettale afwijkingen en dento-alveolaire afwijkingen zal worden belicht en er zal worden getoond hoe de groei van het aangezichtsskelet in combinatie met tandverplaatsing beïnvloed kan worden. Centraal hierbij staat hoe per geval in goed overleg met de tandarts bekeken moet worden welke strategieën mogelijk zijn, in het perspectief van de groei en ontwikkeling. En wat de mogelijkheden zijn na het stoppen van de groei. 
In deze lezing zal aan de hand van klinische voorbeelden de rol van de orthodontist worden belicht. Om tot een voorspelbaar eindresultaat te kunnen komen,  is een individueel behandelplan voor de patiënt van groot belang: de patiënt moet er uiteindelijk beter van worden. 


 

Krista Janssen, DDS, MOrth RCSEd, studeerde Tandheelkunde aan  ACTA en volgde de specialistenopleiding tot Orthodontist aan het Universitair Medisch Centrum Groningen

Als tandarts werkte zij in verschillende tandheelkundige settingen,  met specifieke interesse in bijzondere tandheelkunde ( Stichting Bijter Rotterdam Rijnmond). Zij was docent en klinisch instructeur bij de opleiding Tandheelkunde (ACTA)  en werkte als tandarts zowel  in binnenland (eigen praktijk te Amsterdam ) en buitenland (Suriname, Kenia).

Sinds 2007 werkt zij als orthodontist en staflid bij de afdeling Orthodontie van het UMCG en sinds 2016 in Mondzorg Centrum Winschoten. Haar interessegebieden zijn de dentaal  gecompromitteerde patiënt, skelettale verankering, multidisciplinaire behandelingen, behandelingen van eruptiestoornissen en de behandeling van patiënten met oligodontie, craniofaciale afwijkingen en syndromen.


Anouk Hoogland heeft haar opleiding tot logopedist gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam met als afstudeerproject: Articulatorische fonetiek. Dit is een leidraad voor de module ArtFon die in het propedeutisch jaar aan studenten van de opleiding logopedie gegeven wordt. Propedeuse 1995, Bachelor 1998.

Na haar studie is zij direct gaan werken bij een vrijgevestigde logopediepraktijk in Hellevoetsluis. Na 1 jaar hier ervaring op te hebben gedaan, heeft zij de overstap gemaakt naar een paramedische praktijk in Rotterdam waar zij 10 jaar als zelfstandig logopedist heeft gewerkt binnen een multi-disciplinair team (Kinderpraktijk Hillegersberg).   In 2010 heeft zij haar eigen praktijk (Logopedie Blijdorp) opgestart en per 2017 heeft zij een nevenlocatie en samenwerkingsverband binnen het gezondheidscentrum Gezond Blijdorp.

Haar interesse binnen haar vakgebied gaat met name uit naar de aanpak van uitspraakproblematiek en de behandeling van de mondmotoriek bij (jonge) kinderen/ adolescenten en volwassenen met afwijkende mondgewoonten (o.a. open mondhouding, duim-, vinger-, of speenzuigen, nagelbijten, verkeerde slikgewoonten). Middels Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) richt de behandeling zich op het afleren van afwijkende mondgewoonten en het geven van gerichte oefeningen om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen.

Zij is lid van de gespecialiseerde Kwaliteitskring OMFT, waarin vraagstukken betreffende afwijkende mondgewoonten aan de orde komen.

  
Manfred Leunisse
Orthodontisch ondersteunende restauratieve tandheelkunde
Donderdag 13 juni 2019

 

Restauratieve tandheelkunde en rehabilitatie van de gehele dentitie wordt vaak bemoeilijkt door verlies van verticale en mesio-distale dimensie. In dit Restauratiefje zal gediscussieerd worden hoe orthodontische voorbehandeling het leven van de restauratief tandarts kan veraangenamen.


 

Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 startte hij met zijn specialisten opleiding orthodontie aan het ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1993 af. Waarna hij zich als orthodontist vestigde te Rotterdam. Daar houdt hij zich sindsdien naast de orthodontie bezig met het geven van nascholingscursussen (voorheen voor OrthoCourse).

De laatste 16 jaar is de nadruk komen te liggen op patiënten behandeling in een interdisciplinair teamverband (Proclin) met collega tandartsen, zoals parodontologen, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. Daarnaast publiceert hij de laatste jaren artikelen met de eerder genoemde collega’s.

 

 

Sjoerd Smeekens en Theo Hoppenreijs
Orthognatische chirurgie en orthodontie vanuit reconstructief oogpunt
Dinsdag 10 september 2019

 

Orthognatische chirurgie en orthodontie vanuit reconstructief oogpunt

Een kaakosteotomie gecombineerd met orthodontische voor en nabehandeling wordt veelal rond het 18elevensjaar geïndiceerd ter correctie van een dysgnathie. Niet zelden wordt de gecombineerde behandeling niet besproken of aangeboden of ziet de patiënt het behandelingstraject niet zitten.

Op oudere leeftijd kunnen vervolgens door allerlei compensatie mechanismen functionele problemen ontstaan. Volwassen patiënten met een skeletale discrepantie hebben zelden zin in een orthodontische behandeling. Laat staan gecombineerd met een operatieve kaakcorrectie. Desalniettemin is het zinvol ze te wijzen op de bestaande risico’s en toekomstige consequenties bij het behouden van de huidige ongunstige tandposities en kaakstand.

Dit restauratiefje zal antwoord geven op de vraag wanneer het zinvol is om met onze patiënten toch het gesprek aan te gaan en uit te leggen wat de mogelijkheden zijn van een pre-reconstructief orthodontisch en orthognatisch behandelingstraject. De gezamenlijke interdisciplinaire behandelingsdoelen zullen worden besproken. Op basis van deze gedefinieerde eindvisie wordt terug geredeneerd welke stappen er hoe nodig zijn om het doel voorspelbaar en duurzaam te kunnen bereiken. Daarnaast zullen er orthodontische, orthognatische en reconstructieve richtlijnen worden opgesteld die helpen bij het behandelen van deze uiterst uitdagende patiëntengroep. 


 

Sjoerd Smeekens is afgestudeerd in 1997 in Nederland en heeft daarna een 10 jarige opleiding in Zwitserland en Duitsland gevolgd. Hij is specialist in reconstructieve tandheelkunde, prostodontie, orthodontie en implantologie. Sjoerd is eigenaar van een privépraktijk en een opleidingscentrum in Nederland.Theo J.M. Hoppenreijsstudeerde tandheelkunde en geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1986 tot 1990 heeft hij de opleiding in de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan de Radboud te Nijmegen. Sedert 1993 is hij lid van de vakgroep Mondziekten, Kaak-, en Gezichtschirurgie van ziekenhuis Rijnstate te Arnhem en vanaf 2001 opleider en coördineert wetenschappelijk onderzoek.

In 1999 is hij gepromoveerd op het onderwerp "Anterior open bite deformity; an observational three centre study”. Hij is reviewer orthognathic surgery van de International Journal of Maxillofacial Surgery en Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. In het Rijnstate ziekenhuis worden jaarlijks ongeveer 250 osteotomieen uitgevoerd waarbij in de planning gebruik wordt gemaakt van digitale 3-D beeldvorming. Er wordt nauw samengewerkt met orthodontisten en tandartsen met speciale aandacht voor reconstructieve tandheelkunde. Andere aandachtsgebieden zijn implantologie en oncologie.

       

 

 

Schrijf u nu in voor één of meerdere Restauratiefjes.