Meer informatie voor opleiding en erkenning.

Op deze pagina treft u documenten aan die relevant zijn voor de Opleiding tot Restauratief Tandarts of voor de erkend Restauratief Tandarts.

Handboek Restauratief Tandarts
De NVVRT heeft getracht alle ins en outs omtrent de Restauratief Tandarts in een handboek te verwerken. Bijgaand hiervan het resultaat. Heeft u nog vragen of aanvullingen, mail dan naar info@nvvrt.com. Handboek Restauratief Tandarts

Casustemplate
Bijgaand een template om op gestructureerde wijze uw casussen vast te leggen. Casussen om te komen tot erkenning van Restauratief Tandarts of ten behoeve van de herregistratie van de reeds erkende RT-er.
Het document is een leidraad. U kunt het één op één gebruiken, maar ook op eigen wijze interpreteren.
Herregistratie
Eens per vijf jaar dient de erkend Restauratief Tandarts zich te herregistreren. In bijgaande tabel zijn de criteria omtrent deze herregistratie vermeld. Herregistratie Restauratief Tandarts
Opleidingsinstituten
De opleiding tot Restauratief Tandarts is een individueel opleidingsprogramma. Om meer kennis en ervaring op te doen heeft het consilium van de Opleiding tot Restauratief Tandarts vijf opleidingsinstituten geaccrediteerd. Binnen die instituten kunnen modules of volledige opleidingen worden gevolgd. Het betreft:

Gaaf.care – Maarten Bekkers
Dental Design Academy – Martijn Moolenaar
CEPCD Oisterwijkkliniek – Peter Thoolen
Academie voor Reconstructieve Tandheelkunde – Sjoerd Smeekens