Bekijk het digitaal Restauratiefje van 21 april

Woensdag 21 april gaf Patrick Oosterwijk het digitaal Restauratiefje “Creëer het juiste verwachtingspatroon bij uw patiënt”. De lezing is nu terug te kijken via deze link.

Door het gebruikt van digitale opwastechnieken en digitale articulatoren voorziet u in een behandeling die voorspelbaar én visualiseerbaar is voor uw patiënt. Hierdoor  vergemakkelijkt u de communicatie met de patiënt en creëert u een juist verwachtingspatroon. Tevens kan door gebruik te maken van een pasfase in de mond een voorspelbare en minimaal invasieve preparatie gemaakt worden. Tijdens deze presentatie zal Patrick Oosterwijk ingegaan op deze vorm van diagnostiek, de preparatievormen die goed passen bij het digitale proces, de te gebruiken materialen en het cementeren hiervan.

Patrick Oosterwijk is tandtechnicus sinds 1985 en tot 2012 tevens eigenaar van een allround tandtechnisch laboratorium met vestigingen in Utrecht, Amersfoort en in het ACTA.

Sinds 2012 is hij als Director Scientific Relations / Training and Education voor Modern Dental – Elysee Dental verantwoordelijk voor de kennisoverdracht van tandtechnische oplossingen en processen richting tandartsen en tandtechnici en onderhoudt hij de zakelijke relaties met diverse tandheelkunde universiteiten, waaronder het UMCG – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorg, alwaar Elysee Dental het techniekwerk voor studenten en staf verzorgd. Vanuit deze positie is hij tevens verantwoordelijk voor kennisoverdracht richting de studenten van de tandheelkundige opleiding.

Naast het geven van lezingen over uiteenlopende onderwerpen voor o.a. de NVVRT en diverse andere wetenschappelijke verenigingen, verzorgt Patrick tevens de lezingen voor de laboratoriumgroep van Modern Dental in diverse landen in Europa. Door de dynamische ontwikkelingen in diverse technieken en processen en een juiste implementatie van deze ontwikkelingen binnen tandartspraktijken en laboratoria is er een duidelijke focus op het faciliteren van een hoog aanbod van bij-, en nascholingen waar vele tandheelkundige professionals gebruik van maken.